Menikmati Ujian SAKIT

Hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian, itu merupakan sunatullah dalam kehidupan. Manusia akan diuji dalam kehidupannya baik dengan hal yang tidak disukainya atau bisa pula pada perkara yang menyenangkannya.

Allah berfirman, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Anbiyaa’: 35).

Sahabat Ibnu ‘Abbas menafsirkan ayat ini: “Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan.” (Tafsir Ibnu Jarir).

Dari ayat ini, kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Namun di balik cobaan ini, terdapat berbagai rahasia/hikmah yang tidak dapat di nalar oleh akal manusia.
****

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. (HR.Muslim)

Hikmah diturunkan Sakit untuk Manusia :
(1) Sakit akan menghapus dosa
(2) Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka
(3) Sakit mengingatkan kelalaian manusia

****
Ingatlah saudaraku, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah ta’ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan.” (HR. Tirmidzi, shohih). Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keyakinan dan kesabaran yang akan meringankan segala musibah dunia ini. Amin.
*****
DOA untuk yang sedang SAKIT : Adzhibil ba’sa Robban Naasi, Isyfi wa Antasy Syaafiy laa syifaa-a illa syifaauka syifaaa-an laa yughaadiru saqoman” // Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb manusia sembuhkanlah & Engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yg tidak menyisakan penyakit (HR.Bukhari Muslim)

by Humas MPI
www.percikanIMAN.org
Telp 08112216667
*****
WAKAF Husnul Khatimah
BNI no.0024463166
BJB no.0013209278100
an Yayasan Percikan Iman
*****
Layanan JEMPUT Donasi
Zakat Infaq Shodaqoh
Telp/SM : 085624121475
BBM : 2A10BB77

Related Post

Humas PI

"Menuju Era Dakwah Tanpa Batas" ~~Kantor Sekretariat Galeri Dakwah Percikan Iman @Ruko Komplek Kurdi Regency No.33A Inhoftank Bandung 40235 Telp.022-8888 506640235 | 08112216667 | info@percikaniman.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *