Fadlilah Dzikrillah

Diantara fadilan dzikrullan menurut Ibnul Qayyima al-Jauziyah (1993:58) ialah:
1.Mengusir Iblis atau syetan dan mematahkan pengaruhnya yang hendak berbuat kemaksiatan. Allah Swt berfirman : “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa was-was dari syetan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya�. (QS. Al-A’raf ayat 201).
2.Mendapatkan keridloan Allah Swt. Allah berfirman : “Allah ridlo kepada mereka dan mereka ridlo kepada-Nya�. (QS. Al-Bayinah ayat 8).
3.Membuat hati tenteram dan fikiran tenang. Allah berfirman : “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah�. (QS. Ar-Ra’d ayat 28).
4.Mendatangkan kecerahan pada wajah dan melapangkan dada. Allah berfirman : “Cahaya mereka memancar di hadapan dan disebelah kanan mereka�. (QS. At-Tahriem ayat 8).
5.Mencerdaskan fikiran dan mengubal manusia menjadi berwibawa dan benar menegakkan kebenaran. Allah Swt berfirman : “Mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, membayar zakat. Mereka takut akan suatu hari yang (di hari itu) dati dan penglihatan menjadi goncang�. (QS. An-Nur ayat 37).
6.Membiasakan berkata baik, sopan serta jujur dalam perbuatan dan pergaulan. Allah Swt berfirman : “Mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) hikmah dan keselamatan�. (QS. Al-Furqan ayat 63).
7.Mendekatkan seorang hamba dengan Khaliwnya, menguatkan iman dan aqidah kepada Allah Swt. Allah Swt berfirman : “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka�. (QS. Ali Imran ayat 191).
8.Memudahkan pintu-pintu rahmat, berkat dan kemudahan rizki. Allah Swt berfirman : “Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya�. (QS. aht-Thalaq ayat 4).
9.Mendatangkan rasa tanggungjawab dan berani berkorban di jalan kebaikan yang diridloi Allah. Allah Swt berfirman : “Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela�. (QS. Al-Maidah ayat 54).
10.Mendatangkan rasa kekhusuan dan takut kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah mengawasinya. Allah Swt berfirman : “Melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada�. (QS. Al-Mujaadilah ayat 7).

Humas PI

Humas PI

PERCIKAN IMAN ONLINE DIGITAL - Ruko Komplek Kurdi Regency 33A Jl. Inhoftank, Pelindung Hewan Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40243 Telp. 08112216667 | info@percikaniman.org

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *