BERDOA UNTUK NEGERI


Sahabat, jangan pernah lupa menyelipkan DOA untuk NEGERI Tercinta ini. Memohon kebaikan untuk negeri kita, tanah air kita.

“Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian.” (Qs. Al Baqarah [2] ; 126)

#Percikaniman #percikanimanpengabdian #doaoftheday #ayatoftheday #doaharian #posterdakwah