AKHLAK BAIK : CIRI MUKMIN TERBAIK


Rasulullah SAW juga menyampaikan umatnya yang paling sempurna imannya adalah memilik akhlak baik dalam pergaulannya di dalam dan luar keluarga. Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya; dan sebaik-baik orang Di Antara Kalian ada yang paling baik kepada istrinya."

Ciri lain dari ahlak yang baik di antaranya meningglkan perdebatan dan tidak berdusta. Rasulullah menjaminkan istana di surga kepada umatnya jika meninggkan perbuat tersebut.

#islam #percikaniman #percikanimanonline #islamicquotes #islamic #islamituindah #kajianislam #islamicreminder #islamicart #islamicreminders #islamicpost #dakwahislam #akhlak #islamindonesia