Semangat Pagi - Semangat Senin - Semangat Bersyukur


Kesehatan, Kesempatan, Ketentraman dan Kesalehan adalah bagian dari rizki Allah... dan RIZKI adalah juga UJIAN.

Tidak ada yang tahu apa hikmah di balik pemberian rizki yang (mungkin) berlimpah itu. Tetapi perlu diperhatikan bahwa rezeki adalah ujian. Rezeki yang dianugerahkan tak boleh digunakan sebagai sarana untuk saling menyanjung ataupun menghina satu sama lain. Kemuliaan bukan terdapat pada bertambahnya rezeki.

Kemuliaan itu terletak pada sejauh manakah ia mampu memanfaatkan sebaik-baiknya dalam pendayagunaan rezeki itu. Minimnya rezeki yang diperoleh bukan berarti rendah dan hina.

Maka, tenanglah ... Allah tak akan menelantarkan hamba-Nya tanpa rezeki sedikit pun. Dan, bersikaplah mawas bagi mereka yang berkecukupan dan lebih rezekinya. Apa yang mereka peroleh adalah ajang ujian untuk kita semua

Simaklah surah al-Fajr [89]: 14-15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu Dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Dia akan berkata: ‘Tuhanku telah memuliakanku.’ Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya, dia berkata: ‘Tuhanku menghinakanku.

Semoga kita TERMASUK orang-orang yang BERSYUKUR ..dan BERSYUKUR. Aamiin

#doaharian #rizkihalal #percikaniman #percikanimanonline #rizkiberkah #nikmatsehat #artikelislam #tanyajawabislam #doatahajjud #shalatmalam #nikmatsehat #posterislam