Jabat Tangan Malaikat

Posted by - 26 October 2016
Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Hanzhalah al-Usaidi bercerita, “Saya pernah bertemu Abu Bakar, lalu ia bertanya, `Bagaimana keadaanmu wahai Hanzhalah?’ Aku menjawab, `Hanzhalah telah menjadi munafik!’ Abu…
Read More