makna-tauhid-lailahailallah-percikan-iman

Membela KETAUHIDAN

Posted by - 25 October 2018
Dari segi bahasa, akidah berakar pada kata aqada-ya’qidu ‘aqdan wa aqidah yang mengandung arti: mengikat (as-syadd), berjanji (al-ahd), membenarkan (al-tashdiq), kemestian (al-luzum), dan kepastian (al-ta’kid). Atas dasar makna…
Read More
aksi-bela-islam

Jihad Membela Al-Qur’an

Posted by - 1 November 2016
Al-Qur’an adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Dengan Al-Qur’an seorang muslim akan mampu membedakan jalan baik sehingga mengantarkan kepada kebenaran dengan jalan sesat yang menjerumuskan seseorang ke…
Read More