doa taubatan nasuha percikan iman

Semangat Mendoakan Orang Lain

Posted by - 2 August 2021
Seorang Muslim hendaknya memiliki sifat yang terpuji kepada sesama dengan saling mendoakannya untuk kebaikan. Sunnah ini mungkin banyak ditinggalkan kaum Muslimin. Syekh Abdullah Ju’aitsan dalam bukunya yang berjudul…
Read More